Förslag för mer robusta bredbandsnät

Digitalisering av välfärden ställer ökade krav på robusta och tillförlitliga bredbandsnät. Samarbetsorganet Bredbandsforum, där SKL ingår, lämnar nu flera förslag för säkrare uppkopplingar.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar