Kompetensbehoven förändras när e-handeln växer

Handeln är en av de branscher där digitaliseringens konsekvenser blivit allra tydligast. ”Färre fysiska butiker och en global konkurrens påverkar vilka kompetenser som efterfrågas av branschen”, säger Myndigheten för yrkeshögskolans analytiker Linda Wiklund.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar