Satsningar på nära och mer tillgänglig vård

SKL och regeringen har kommit överens om ett antal satsningar på totalt 9,4 miljarder kronor för att stärka svensk hälso- och sjukvård.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar