Andelen kvinnor i etableringsinsatser minskade

Kvinnor med tillfälliga uppehållstillstånd deltar i etableringsinsatser i lägre utsträckning än kvinnor med permanenta uppehållstillstånd. Detta gäller särskilt bland de kvinnor som har sämre förutsättningar på arbetsmarknaden, bland annat de med kort utbildning. Arbetsförmedlingen har undersökt om tillfälliga uppehållstillstånd – som infördes 2016 – påverkar kvinnors deltagande i etableringsinsatser. Det man har funnit är att kvinnor deltar i lägre utsträckning i etableringsinsatser efter införandet av tillfälliga uppehållstillstånd. I genomsnitt är det drygt 20 procent av kvinnorna med


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar