500 fler jobb inom Kultur och media 2019

Den svenska arbetsmarknaden utvecklas starkt. Inom Kultur och media blir jobben fler men optimismen har dämpats. Inför sommaren saknas personal inom media. Arbetsförmedlingens prognos för 2019-2020 visar att tillväxten bromsar in och att högkonjunkturen har passerat toppen. Kultur och media följer mönstret och bedömningen är nu att det blir 700 fler jobb under de två åren. I vårens intervjuer är arbetsgivarna betydligt mindre positiva än i höstas. - 2019 blir ett bra år inom Kultur och media med 500 fler jobb. Samtidigt ser branschen mindre ljust på framtiden idag än i höstas. Nu är det


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar