Vi förstår inte KD:s ja till ökad anhöriginvandring

Vi vädjar till alla kristdemokrater i riksdagen att i morgon rösta nej till en ökad anhöriginvandring. Det är oansvarigt att öppna upp för en mer generös migrationspolitik i detta läge, […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar