Hårdare tag mot svartkontrakt för att komma åt kriminella gäng

Riksdagen debatterar idag åtgärder för att stoppa handeln av svartkontrakt och i längden minska antalet svartkontrakt på hyresrätter. Otrygga boendeformer och svartkontrakt ger grogrund för kriminalitet och gängkriminalitet. Socialdemokraterna vill få stopp på de otrygga boendeformerna som ett steg för att komma åt gängkriminaliteten.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar