Arbetslösheten svagt nedåt

Den totala arbetslösheten fortsätter att minska, men i en avtagande takt. Arbetsmarknaden är fortsatt god med många nya jobb. I slutet av maj var 331 000 personer inskrivna som öppet arbetslösa eller deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. Det är en minskning på strax under 7 000 personer sedan maj 2018. Arbetslösheten har sjunkit från 6,8 till 6,6 procent sedan maj förrra året. Men minskningen i arbetslösheten sker i allt lägre tempo, månad för månad. I maj varslades 4 900 personer om uppsägning, vilket är 1 000 personer fler än genomsnittet för det senaste året. Igår den 12 juni


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar