Kampanj ska öka användandet av Arbetsförmedlingens digitala tjänster

Arbetsförmedlingen behöver få fler kunder att använda myndighetens digitala tjänster. Därför lanseras kampanjen Digital självservice med start den 20 maj. – Vi bedömer att på sikt kan till exempel nio av tio använda vår digitala inskrivning, säger Konstantinos Irina, marknadskommunikationschef på Arbetsförmedlingen. Myndigheten är inne i en stor omställning som kommer att innebära färre kontor och färre anställda. - Vi står inför stora förändringar som kräver nya arbetssätt och ökad användning av våra digitala tjänster. Därför är det viktigt för oss att nå ut med att vårt största kontor


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar