Hård kritik mot EU:s utsläppsrättssystem

Samtidigt som världen måste minska sina utsläpp kraftigt de närmsta åren för att hejda klimatförändringarna har EU:s kanske viktigaste verktyg för att påverka utsläppen stora bekymmer. Det kostar alldeles för lite att göra stora koldioxidutsläpp, menar kritiker.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar