Färre felaktiga sanktionsbeslut visar genomgång

I slutet av förra året upptäcktes att Arbetsförmedlingen kan ha fattat felaktiga beslut om varning eller avstängning från ersättning för arbetssökande som inte lämnat in sin aktivitetsrapport i tid. Nu har Arbetsförmedlingen gått igenom alla misstänkta ärenden. Det visar sig att 667 personer har drabbats. Dessa 667 personer har tillsammans fått 824 felaktig beslut om sanktioner. Merparten av dessa ärenden har lämnats över till Försäkringskassan för korrigering. - Vi kan inte i dag säga exakt hur stor ekonomisk skada dessa personer har drabbats av. Det vet vi först när Försäkringskassan


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar