Hedra offren för folkmordet 1915

Än i dag är de assyriska städerna i norra Irak förstörda. År 1915 utsattes de kristna folkgrupperna assyrier/syrianer, armenier och pontiska greker i Osmanska riket för ett folkmord. Det ledde till […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar