Känner du någon som fått jobb via AF?

Västmanland tillhör de län i riket som har högst arbetslöshet. Som tur är, så går det att göra något åt det. Vi som verkar här har alla förutsättningar att vända […]


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar