Dämpad minskning av arbetslösheten

Arbetslösheten fortsätter att sjunka, men nu finns det tydliga tecken på att minskningen sker i en avtagande takt. I mars var 345 000 personer inskrivna som arbetslösa.  Det är 14 000 färre än för ett år sedan. Arbetslösheten har stadigt gått ner i över ett och ett halvt år. Ny statistik från Arbetsförmedlingen för mars visar att antalet inskrivna arbetslösa fortsätter att minska, men i en allt långsammare takt. I mars är arbetslöshetsnivån 6,9 procent, jämfört med 7,2 procent för ett år sedan. - Vi har fortfarande en stark arbetsmarknad, men den stadiga minskning av antalet arbetslösa


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar