Tävlingsutmaningarna klara för årets Hack for Sweden

Hur kan vi få hjälp att fatta miljösmarta beslut i vardagen, motarbeta fake news och öka möjligheterna till livslångt lärande? Det är några av utmaningarna i de olika tävlingskategorierna i årets Hack for Sweden. Vinnarna av Sveriges största hackaton i öppen data får förutom en prissumma också möjligheten att förverkliga sin hållbara digitala lösning, i samarbete med deltagande företag och myndigheter. [image] Fokus för Hack for Sweden är att skapa samhällsnyttiga tjänster och utveckla medborgardriven innovation i samverkan med offentlig och privat sektor. Utmaningarna finns inom de


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar