Christina Moberg

Ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, tidigare Kungl. Vetenskapsakademiens preses

Utbildning: Professor i organisk kemi (KTH)

Född 2 november 1947, Gävle

Hemsida

Läs utbildning gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang