Skolinspektionens granskning: Friskola riskerar böta mångmiljonbelopp

Skolinspektionen meddelar att gymnasieföretaget Praktiska Sverige AB kommer få böta 7 miljoner kronor om de inte åtgärdar bristerna på skolorna.

Praktiska Sverige AB är en del av den börsnoterade Academedia-koncernen. Praktiska gymnasiet består av 33 skolenheter och har cirka 6 000 elever. 

Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen är 47 procent, vilket är en lägre andel jämfört rikssnittet (79 procent). Antalet heltidstjänster som studie- och yrkesvägledare (SYV) är 8 vilket ger 761 elever per heltidsanställd SYV, vilket är fler elever per SYV än rikssnittet (471 elever per SYV).

Granskat 22 skolor

Under senaste året har Skolinspektionen besökt 22 av skolenheterna och noterat brister. I Skolinspektionens beslut står det att huvudmannen måste se till att eleverna får de praktikplatser och den studiehandledning i modersmålet som de har rätt till. Myndigheten kräver också att huvudmannen ska förstärka skolornas elevhälsa och studie- och yrkesvägledning.

Om Praktiska Sverige AB inte åtgärdar bristerna innan 30 januari 2020 så kommer Skolinspektionen utdöma vitet och friskoleföretaget får då betala 7 miljoner kronor.

Läs mer: Academedia lämnar kommuner med "för låg" förskolepeng

Tillbaka till namnnytt »

Läs miljö och energi gratis i 14 dagar

  • Effektivt verktyg för omvärldsbevakning
  • Nyheter, analys och debatt om sakpolitiken
  • Sakligt och unikt innehåll
Gratis provabonnemang