Juni 2019

Tisdag 4 juni

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Måndag 3 juni

KL. 11:00

Maj 2019

Fredag 31 maj

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att stimulera svenskt deltagande, utnyttjande och kompetensförsörjning kring uppbyggnaden och driften av den europeiska spallationskällan (ESS)

  Sista datum för Vetenskapsrådet att slutredovisa uppdraget.

 • Utredning: Konfessionella inslag i skolväsendet

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

 • Utredning: Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet, Dir. 2018:91

  Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

Tisdag 28 maj

KL. 15:30
 • Beslut i riksdagen

  Riksdagen fattar beslut efter att ha hållit ärendedebatter.

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

KL. 10:00
 • Kurs: nyanlända och skolan - juridiska frågor

  Genom kursen ska deltagarna få vägledning kring vilka skyldigheter och befogenheter kommunen har gällande skolgång för nyanlända elever. Kursen vänder sig till kommunledning, rektorer samt skol- och förvaltningspersonal.

KL. 8:30
 • Konferens: Tillsammans kan vi stärka villkoren för unga och civilsamhället

  Bland annat om villkoren unga har för att vara delaktiga i samhället och vilka nationella och internationella stöd finns det för att kunna arbeta med ungas organisering, integration, rasism, intolerans, demokrati och delaktighet. 

Söndag 26 maj

 • Europaparlamentsval i Sverige

  21 ledamöter väljs från den svenska valkretsen. 

Fredag 24 maj

 • Sista datum att nominera till programråd för gymnasial yrkesutbildning

  För varje yrkesprogram i gymnasieskolan finns det ett nationellt programråd. Programråden stärker samarbetet mellan gymnasieskolan och arbetslivet, för att yrkesutbildningarna bättre ska motsvara arbetslivets behov.

Torsdag 23 maj

KL. 10:00
 • Seminarium: Dags att sadla om? - svenska folkets syn på omskolning i en tid av förändring

  SOM-institutet vid Göteborgs universitet presenterar en ny studie gjord i samverkan med Futurion om svenska folkets syn på arbetslivet med fokus på just kompetensutveckling.

KL. 9:45
 • Konferens: Högskolepedagogisk utveckling – strategi, praktik och forskning

  Swednet och UKÄ bjuder in till en konferensdag om högskolepedagogisk utveckling. Konferensen riktar sig till ledningspersoner, strategiskt ansvariga, pedagogiska utvecklare, lärare och studenter.

Tisdag 21 maj

KL. 9:00
 • Seminarium: Nyanlända elevers skolgång – vad kan Sverige lära av USA?

  Vid seminariet diskuteras vilka lärdomar svenska skolor kan dra av ”Internationals Network for Public Schools (INPS) arbete och vad som borde göras i Sverige för att lyfta nyanlända elevers skolresultat.

KL. 8:30
 • Seminarium: Glädjeparadoxen – målkonflikt mellan glädje och inlärning i skolan?

  Diskussion om boken "Glädjeparadoxen" som identifierar rötterna till den svenska skolans problem. Författarna, Gabriel Heller Sahlgren, doktorand vid London School of Economics, och Nima Sanandaji, teknologie doktor, menar att skolpolitiken som infördes efter 1945 med fokus på glädje, skoldemokrati och elevledda pedagogiska metoder, inte fungerar som det var tänkt.

Måndag 20 maj

KL. 12:00
 • Utfrågning med de politiska partierna inför EU-valet

  Utfrågning av de olika partiernas kandidater inför Europaparlamentsvalet

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens särskola

  Om hur man arbetar för en utvecklande och inkluderande lärmiljö. Välj mellan spår som fokuserar på grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. 

Torsdag 16 maj

KL. 13:00
 • Konferens: Förvaltningspolitisk dag 2019 - Myndighetsstyrning i praktiken

  Under årets Förvaltningspolitisk dag kan man ta del av erfarenheter och kan utbyta tankar om hur en  god myndighetsstyrning i praktiken kan tillämpas. 

KL. 12:45
 • Konferens: Skolan möter världen 2019

  Nationella skolkonferens om lärande för hållbar utveckling. Årets tema är kreativitet för hållbar utveckling med särskilt fokus på mål 13: "Bekämpa klimatförändringarna."

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder