November 2019

Måndag 25 november

KL. 8:00
 • Konferens: Internetdagarna

  Två dagar om bland annat digitalisering inom vården och skolan samt om artificiell intelligens i offentlig sektor.

Fredag 22 november

KL. 11:15
 • Seminarium: Validering som nyckel till framtidens arbetsmarknad

  Seminarium om digitaliseringen och om kompetensen som behövs – finns den redan på våra arbetsplatser så att det som krävs är bättre system för validering?

KL. 9:00
 • Utbildning: Förebyggande av våldsbejakande extremism (Västerås)

  Center mot våldsbejakande extremism och Länsstyrelsen i Västmanland bjuder in till utbildning om hur man kan motverka och förebygga våldsbejakande extremism. 

KL. 9:00
 • Konferens: Skolinspektionens dag 2019

  Konferensen i Stockholm djupdyker i hur samverkan mellan organisation, styrverktyg och undervisning fungerar i skolan. 

Torsdag 21 november

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

KL. 9:30
 • Konferens: Utmaningar för elevhälsan

  Konferens om vad barn och unga mår bra av och hur skolan kan bidra till psykisk hälsa. 

 • Konferens: Skolinspektionens dag 2019

  Konferensen i Malmö djupdyker i hur samverkan mellan organisation, styrverktyg och undervisning fungerar i skolan. 

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Onsdag 20 november

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Forskningspolitiska dagen 2019

  Konferens om hur forskningspolitiken bör utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar.

KL. 8:30
 • Folkbildarforum 2019

  Sveriges största konferens om folkbildning och samhällsutveckling. Årets tema är tillit, trovärdighet och transparens. 

 • Konferens: Skolinspektionens dag 2019

  Konferensen i Göteborg djupdyker i hur samverkan mellan organisation, styrverktyg och undervisning fungerar i skolan. 

Tisdag 19 november

KL. 10:00
 • IFFIS 2019 - Infrastruktur för forskningsinformation

  Konferens kring finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning. 

KL. 9:45
 • Skolledarforum 2019

  Forum med tema upphandlingsfrågor och arbetssituationen för rektorer inom vuxenutbildningen. 

Måndag 18 november

KL. 9:00
 • Barn i behov Nationell konferens – Alla ska ha möjlighet att klara skolan

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom eller nära skolan med elever som har särskilda behov.

Torsdag 14 november

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Onsdag 13 november

KL. 10:00
 • Grundutbildning i TMO (Stockholm)

  Center mot våldsbejakande extremism och Rädda barnen bjuder in till en grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO).