December 2019

Onsdag 11 december

KL. 10:00
 • Grundutbildning i TMO (Göteborg)

  Center mot våldsbejakande extremism och Rädda barnen bjuder in till en grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO). 

November 2019

Onsdag 20 november

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Forskningspolitiska dagen 2019

  Konferens om hur forskningspolitiken bör utformas för att stärka svensk forskning och högre utbildning samt bidra till att lösa dessa utmaningar.

KL. 8:30
 • Folkbildarforum 2019

  Sveriges största konferens om folkbildning och samhällsutveckling. Årets tema är tillit, trovärdighet och transparens. 

Tisdag 19 november

KL. 10:00
 • IFFIS 2019 - Infrastruktur för forskningsinformation

  Konferens kring finansiering, administration, information, spridning eller uppföljning av forskning. 

KL. 9:45
 • Skolledarforum 2019

  Forum med tema upphandlingsfrågor och arbetssituationen för rektorer inom vuxenutbildningen. 

Måndag 18 november

KL. 9:00
 • Barn i behov Nationell konferens – Alla ska ha möjlighet att klara skolan

  Konferensen vänder sig till dig som arbetar inom eller nära skolan med elever som har särskilda behov.

Torsdag 14 november

KL. 16:00
KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Onsdag 13 november

KL. 10:00
 • Grundutbildning i TMO (Stockholm)

  Center mot våldsbejakande extremism och Rädda barnen bjuder in till en grundutbildning i traumamedveten omsorg (TMO). 

Tisdag 12 november

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

 • Kvalitetsmässan 2019

  Konferensen riktar sig till alla som arbetar med att utveckla de offentliga verksamheterna. Årets tema är Ett smartare samhälle. 

Fredag 8 november

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

Torsdag 7 november

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Onsdag 6 november

KL. 10:00
 • Konferens: Kommunernas aktivitetsansvar

  Konferens om verksamhetsutveckling av aktivitetsansvaret - hur får man fler ungdomar att klara sina gymnasiestudier?

KL. 8:30
 • Konferens: Agenda för integration

  Två dagar om olika sätt till integration. Fokus på både offentlig och privat sektors roll i integration.

Tisdag 5 november

KL. 11:30
 • Seminarium: Att motverka tystnadskulturer

  Seminarium om rapporteringsskandaler och riktlinjerna för hur sektorn vård, omsorg och personlig assistans kan agera för att undvika korruptionsrisker. 

Lördag 2 november

 • Vänsterdagarna

  Vänsterpartiets kommun och landstingsdagar 

Oktober 2019

Torsdag 31 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att inkomma med analyser som underlag till regeringens forskningspolitik

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Tisdag 29 oktober

KL. 14:00
 • Nordiskas rådets årliga session

  Nordiska rådets 71:e session hålls i Stockholm.