Mars 2020

Fredag 6 mars

KL. 9:00
 • Seminarium: Hur kan skolresultaten stärkas för utrikes födda?

  Presentation av en ny SNS-rapport där forskare studerat vad som förklarar skillnaderna i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever i grundskolan och gymnasieskolan.

Februari 2020

Fredag 21 februari

KL. 9:00

Torsdag 20 februari

KL. 17:00
 • Föreläsning: Vem gör rasisten?

  Föreläsning av Lärarnas riksförbund om hur man kan möta och bemöta rasistiska attityder och rasism i pedagogiskt arbete. Föreläsningen hålls i Falun. 

KL. 9:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

 • EU:s ministerråd: Rådet för utbildning, ungdom, kultur och idrott sammanträder

  Ministrar från EU:s medlemsnationer sammanträder för att diskutera gemensamma europeiska frågor.

 • Extra möte i Europeiska rådet

  EU:s stats- och regeringschefer kommer att diskutera EU:s långtidsbudget för 2021–2027 vid ett extra möte i Europeiska rådet.

Onsdag 19 februari

KL. 9:30
 • Seminarium: Yrk In - kopplingen mellan introduktionsprogram, yrkesprogram och arbetsmarknad

  Webbsänt seminarium där skolor som medverkat i ESF-projektet Yrk In berättar om hur de arbetat för att stärka kopplingen till arbetsmarknaden på sina introduktionsprogram. Kommuner som deltagit berättar om sina erfarenheter och projektets utvärderare beskriver resultaten.

Tisdag 18 februari

KL. 12:00
 • Seminarium: Rum och metodik för aktivt lärande

  Seminarium av Akademiska hus och Karlstads universitet med fokus på lärandemiljöer. Seminariet hålls i Karlstad. 

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Måndag 17 februari

KL. 8:30
 • Konferens: SYV-dag 2020

  Konferens för studie- och yrkesvägledare om den framtida arbetsmarknaden.

Fredag 14 februari

KL. 9:00

Torsdag 13 februari

KL. 9:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Tisdag 11 februari

KL. 16:00
 • Installation av innehavare av Olof Palmes gästprofessur 2020

  Installation av Jason J. Czarnezki, 2020 års innehavare av Olof Palmes gästprofessur. Installationsföreläsningen har rubriken "Global Peace and Security without a Healthy Environment?".

KL. 13:00
 • Interpellationsdebatter i riksdagen

   Utbildningsminister Anna Ekström (S) svarar på följande interpellation:

   

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Fredag 7 februari

KL. 9:00
KL. 9:00

Torsdag 6 februari

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Onsdag 5 februari

KL. 16:00
KL. 13:30
 • Seminarium: Presentation av professionsdeklarationen för skolledare

  Sveriges skolledarförbund presenterar sin professionsdeklaration under seminariet ”En fika med professionen”. Det blir en diskussion kring de utmaningar som Sveriges rektorer står inför.