Februari 2021

Onsdag 24 februari

KL. 13:00
 • Webbinarium: Praktiknära och deltagande forskning i skolan

  WEBB. Umeå universitet bjuder in till ett seminarium för att utifrån olika perspektiv diskutera hur forskning kan användas i skolan. 

Tisdag 23 februari

KL. 11:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00
 • Webbinarium: Digitalt medborgarskap – Folkbildningens potential att stänga den digitala klyftan

  WEBB. Sveriges folkhögskolor arrangerar ett seminarium om den digitala tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Vad kan folkbildningen göra för att minska klyftan?

Fredag 19 februari

KL. 10:00
 • Webbinarium: Digitalisering i coronakrisens spår

  WEBB. Malmö universitet bjuder in till ett seminarium om vilka konsekvenser övergången till digital undervisning får för olika elever. Hur påverkas likvärdigheten i skolan?

KL. 10:00
 • Webbinarium: AI-forskningens värde för industrin

  WEBB. SNS arrangerar ett seminarium om hur näringslivet och svensk AI-forskning samverkar. Vilka kompetenser och resurser behövs?

KL. 8:30
 • Webbinarium: Akademisk frihet i en tid med stora samhällsutmaningar

  WEBB. Vinnova arrangerar ett seminarium om akademisk frihet i en tid när forskning och fakta ifrågasätts allt mer. 

 • EU:s ministerråd: Utbildningsrådet sammanträder

Torsdag 18 februari

KL. 10:15
 • Webbinarium: Lärares förhållningssätt till att undervisa om klimat- och migrationsfrågor i grundskolan

  WEBB. Umeå universitet bjuder in till ett seminarium för att presentera forskning kring hur lärare förhåller sig till klimat- och migrationsfrågor i undervisningen. 

Onsdag 17 februari

KL. 16:30
 • Webbföreläsning: Konflikthantering i skolan

  WEBB. Lärarnas riksförbund bjuder in till en föreläsning om vilka verktyg som finns för att hantera konflikter i skolan. Hur undviker man att konflikter eskalerar?

KL. 14:30
 • Webbinarium: Digitalisering i coronakrisens spår

  WEBB. Malmö universitet bjuder in till ett seminarium om hur relationella aspekter av skolan kan utvecklas när undervisningen flyttas till en digital miljö.

KL. 10:15
 • Webbinarium: A metric culture in academia

  WEBB. Sveriges universitetslärare och forskare (SULF) arrangerar ett seminarium om att mäta prestation inom akademin. 

KL. 8:45
 • Webbkonferens: Framtidsarenan

  WEBB. Framtidsarenan är en plattform för möte mellan civilsamhälle och politiker. Aktuella frågor om utbildning, hållbarhet och arbetsmarknad med mera kommer att diskuteras. 

Tisdag 16 februari

KL. 13:00
 • Webbinarium: Horisont Europa – nyheter i regelverket

  WEBB. Vinnova bjuder in till ett seminarium om vilka förändringar som följer med lanseringen av Horisont Europa, jämfört med det tidigare forskningsprogrammet Horisont 2020.

KL. 13:00
 • Webbinarium: Privatisering av välfärdstjänster

  WEBB. Institutet för näringslivsforskning arrangerar ett seminarium om boken Privatizing Welfare Services: Lessons from the Swedish Experiment, om privatiseringen av svensk välfärd. 

Måndag 15 februari

KL. 13:00
 • Webbinarium: Komvux i fokus

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner arrangerar ett seminarium om kommunala vuxenutbildningen. Hur är läget i dag och hur ser framtiden ut?

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att utreda krav på betyg C i undervisningsämnena som särskild behörighet till ämneslärarutbildning

  Sista datum att redovisa uppdraget.

Fredag 12 februari

KL. 12:15
 • Webbinarium: Studentmedverkan för framtiden

  WEBB. Sveriges förenade studentkårer arrangerar ett seminarium om studentinflytandets roll på svenska universitet och högskolor.

Torsdag 11 februari

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen. 

KL. 9:00
 • Konferens: Förskoledagarna 2021

  STOCKHOLM. Gothia fortbildning arrangerar en konferens om bristande likvärdighet i förskolan och hur det påverkar vår demokrati och bildning. 

KL. 9:00
 • Webbinarium: Skapa en trygg skola för alla

  WEBB. Länsstyrelsen i Västra götalands län bjuder in till ett seminarium om rätten till en trygg skolgång. Hur kan säkerheten tryggas för alla elever?