Oktober 2020

Fredag 2 oktober

KL. 9:50
 • Webbkonferens: Pedagogisk omsorg 2020

  WEBB. Gothia fortbildning arrangerar tillsammans med Förskoletidningen en konferens om pedagogisk omsorg, med särskilt fokus på barnkonventionen. 

September 2020

Lördag 26 september

Fredag 25 september

KL. 10:21
 • Webbkonferens: Nya vägar 2020

  WEBB. Vinnova med fler bjuder in till en årlig konferens om hur samverkan och strukturerade nationella satsningar på högre utbildning i hela landet kan leda till nya utbildningsvägar. 

Torsdag 24 september

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen.

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

  Utbildningsutskottet sammanträder i riksdagen.

Onsdag 23 september

KL. 10:00
 • INSTÄLLD. Konferens: NUAK 2020

  STOCKHOLM. Universitets- och högskolerådet och Ladokkonsortiet anordnar en konferens om nationell utbildningsadministration. 

KL. 9:30
 • INSTÄLLT. Seminarium: Högskolesektorns styrning och ledning 2020

  STOCKHOLM. Sveriges universitets- och högskoleförbund bjuder in till ett seminarium om det nationella systemet för ledning och styrning av högskolan. 

KL. 9:00
 • Konferens: Infrastruktur inom humaniora och samhällsvetenskap

  STOCKHOLM. Vetenskapsrådet bjuder in till en konferens om behovet av infrastruktursatsningar inom humaniora och samhällsvetenskap. Vilka möjligheter och utmaningar finns?

KL. 8:30
 • Konferens: Framtidens laboratorium

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens som handlar om att utveckla ett modernt, säkert och hållbart laboratorium.

Tisdag 22 september

KL. 14:00
 • Webbinarium: Samhället, vården och patienter behöver forskning

  WEBB. Sveriges kommuner och regioners sjukvårdsdelegation arrangerar ett seminarium om klinisk forskning.

KL. 9:00
 • Webbinarium: Om skolDigiplan

  WEBB. SKR arrangerar ett seminarium om hur huvudmän kan skapa förutsättningar för skolan att nå målen i den nationella strategin för digitalisering i skolväsendet.

Fredag 18 september

KL. 15:00
 • Webbinarium: What lessons are we learning from Covid 19?

  WEBB. Magna Carta Observatory bjuder in till ett seminarium om pandemins påverkan på universitetsvärlden. Har den påverkat studenters och lärares rättigheter och ansvar? Har den påverkat universitets grundläggande värden?

KL. 9:00
KL. 9:00

Torsdag 17 september

KL. 10:00
 • Konferens: Folkbildningens forskningsdag 2020

  STOCKHOLM. Folkbildningsrådet och Föreningen för folkbildningsforskning bjuder in till en konferens där aktuell forskning kring folkbildning presenteras. 

KL. 9:00
 • Konferens: Skolans verkliga utmaningar – alla ska med

  STOCKHOLM. Friskolornas riksförbund arrangerar en konferens med temat Skolans verkliga utmaningar.

Onsdag 16 september

KL. 14:30
 • Seminarium: Matchmaking mellan lärare och företag/organisationer inom hållbar utveckling

  KTH bjuder in till diskussion om samverkansinslag i utbildningen. Temat är samverkan för hållbar utveckling. 

KL. 13:00
 • Webbinarium: Kunskapsekonomins viktigaste tillgång

  WEBB. Svenskt näringsliv arrangerar ett webbinarium om hur kunskapsbaserade tillgångar som inte tas tillvara. Vilka konsekvenser får det, och hur kan problemet lösas?

KL. 13:00
 • Webbinarium: Vem blir forskare i Sverige och vad spelar det för roll?

  WEBB. Entreprenörskapsforum bjuder in till ett seminarium om hur utbildning och karriärval reproduceras genom generationerna och vilka policykonsekvenser det kan få. 

KL. 9:00
 • Webbkonferens: Threats against academic freedom

  WEBB. Linnéuniversitetet arrangerar en konferens om universitetet och den akademiska friheten i en polariserad värld. Vilka utmaningar möter universiteten och hur kan de hanteras?