September 2019

Tisdag 17 september

KL. 13:30
 • Professionsseminarium

  Seminarium kring Sveriges skolledarförbunds professionsdeklaration som presenterades i juni.

KL. 8:30
 • Seminarium: Forskningsbarometern 2019

  Årets upplaga av Forskningsbarometern, som ger en övergripande bild av svensk forskning och utveckling i internationell jämförelse, presenteras.

KL. 8:00
 • UHR forum: Universitets och högskolors arbete mot sexuella trakasserier

  Aleksandra Sjöstrand, som utrett universitets och högskolors arbete med att förebygga sexuella trakasserier, berättar om resultat och slutsatser.

Torsdag 12 september

KL. 10:00
 • Utbildningsutskottet sammanträder

Tisdag 10 september

KL. 14:00
 • Riksmötets öppnande

  Riksdagens nya arbetsår öppnar, riksmötet 2019/20. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat på begäran av talman Andreas Norlén.

KL. 11:00
 • Allmänna motionstiden börjar

  Under allmänna motionstiden kan riksdagsledamöterna lämna förslag som riksdagen ska ta ställning till.

 • Skolans Dag

  Lärarnas Riksförbund anordnar Skolans Dag för att uppmärksamma allt bra som händer i skolan och för att sätta press på politiker eftersom många löften ännu inte blivit verklighet. 

Måndag 9 september

KL. 13:00
 • Seminarium: Samtal om samverkan och kunskapsutbyte mellan akademin och övriga samhället

  Diskussion kring hur akademin ska samverka och utbyta kunskap med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor. 

Torsdag 5 september

KL. 8:00
 • Utbildningsutskottet reser till Paris

  Syftet med resan är att besöka OECD och UNESCO för att studera organisationernas verksamheter inom utbildning och forskning.

Onsdag 4 september

KL. 10:00
 • Konferens: Fusk, oegentligheter och bedrägeri mot välfärdssektorn

  Ett tillfälle där arbetssätt att motverka fusk och oegentligheter genom att förebygga, leta och agera diskuteras. Vilken hjälp finns hos statliga myndigheter och hur andra kommuner och regioner har gjort i dessa frågor.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Utbildning och januariavtalet – detta behöver skolan framöver

  Medverkar gör Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna samt andre vice ordförande i utbildningsutskottet.

Augusti 2019

Fredag 30 augusti

KL. 8:45
 • Konferensen: Särskoledagen 2019

  En konferens om en trygg lärmiljö för lärare och elever i särskolan

Torsdag 29 augusti

KL. 12:00

Tisdag 27 augusti

KL. 10:00
 • Konferens: Helhetsperspektiv på strategisk kompetensförsörjning inom skolan

  Extrainsatt: SKL, Sobona samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd erbjuder gemensam konferens för att stödja det lokala arbetet med kompetensförsörjning inom skolan.

Måndag 26 augusti

KL. 9:00
 • Seminarium: Hur lockar vi unga till välfärdsjobben?

  På uppdrag av SKL, har Ungdomsbarometern frågat unga hur de ser på välfärdsjobben. Lyssna till vad de unga svarar och hur de vill att anställningarna ska se ut.

Söndag 25 augusti

 • Östersjökonferensen (BSPC)

  Östersjökonferensen är en politisk mötesplats för länderna kring Östersjön. 

Torsdag 22 augusti

KL. 15:00
 • Regeringens budgetförhandlingar på Harpsund

  Finansminister Magdalena Andersson redogör för det ekonomiska läget och förutsättningarna för 2020 års budget.

Juli 2019

Söndag 7 juli

 • Sverigedemokraternas dag i Almedalen

Lördag 6 juli

 • Kristdemokaternas dag i Almedalen

Fredag 5 juli

 • Socialdemokraternas dag i Almedalen