Juni 2020

Tisdag 16 juni

  • Remiss: Validering – för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69)

    Sista datum att svara på remissen.

Fredag 26 juni

  • Remiss: Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)

    Sista datum att svara på remissen.

Augusti 2020

Måndag 17 augusti

  • Remiss: Betänkandet Sveriges museum om Förintelsen (SOU 2020:21)

    Sista datum att svara på remissen.