Juni 2018

Torsdag 7. juni

 • Remiss: En strategisk agenda för internationalisering (SOU 2018:3)

  Sista datum att svara på remissen. 

Fredag 29. juni

 • Remiss: Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling (SOU 2018:17)

  Sista datum att svara på remissen. 

Juli 2018

Måndag 2. juli

 • Remiss: Av delbetänkandet Ökad trygghet för studerande som blir sjuka (SOU 2018:9)

  Sista datum att svara på remissen. 

Augusti 2018

Onsdag 15. augusti

 • Remiss: Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring (SOU 2018:19)

  Sista datum att svara på remissen.

September 2018

Måndag 3. september

 • Remiss: Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande (SOU 2018:29)

  Sista datum att svara på remissen.