September 2019

Måndag 23 september

  • Remiss: Moderniserade dataskyddsbestämmelser – förslag på en mer ändamålsenlig reglering för studiestödsverksamheten (Promemoria)

    Sista datum att svara på remissen.

Oktober 2019

Måndag 21 oktober

  • Remiss: På väg – mot stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (Promemoria)

    Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 24 oktober

  • Remiss: Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk (SOU 2019:37)

    Sista datum att svara på remissen.