Januari 2021

Torsdag 28 januari

 • Remiss: Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

April 2021

Torsdag 8 april

 • Remiss: Samverkande krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk (SOU 2020:66)

  Sista datum att svara på remissen.

Torsdag 15 april

 • Remiss: Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan (Promemoria)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: En gemensam utbildning inom statsförvaltningen (SOU 2020:40)

  Sista datum att svara på remissen.

 • Remiss: Krav på kunskaper i svenska och samhällskunskap för svenskt medborgarskap (SOU 2021:2)

  Sista datum att svara på remissen.