Oktober 2020

Måndag 12 oktober

KL. 9:00
 • Kurs: Analysera skolresultaten med Kolada

  WEBB. RKA och SKR arrangerar en utbildning för den som vill arbeta med analyser och jämförelser av resultat med hjälp av nyckeltal i den öppna databasen Kolada.

Tisdag 13 oktober

 • Konferens: Rättssäkerhetskonferensen 2020

  Konferensen riktar sig främst till anställda vid universitet och högskolor samt företrädare för studentkårer och andra närliggande organisationer och myndigheter.

 • Konferens: Lokal utveckling av ungdomspolitiken

  GÖTEBORG. MUCF och Göteborgsregionen FoU Väst arrangerar en konferens riktad till alla kommuner som genomför statistiska uppföljningar av unga. 

Onsdag 14 oktober

 • Webbinarium: Hearing om studieavgifter

  WEBB. Universitetskanslersämbetet bjuder in till en hearing för att lyfta och diskutera problem som uppstått med anknytning till avgifter för studier.

Måndag 19 oktober

 • Webbkonferens: Kvalitetsutveckling i förskolan

  WEBB. Sveriges kommuner och regioner bjuder in till en konferens om Karta - Kvalitetsutveckling i förskolan.

 • Webbkonferens: Lärarutbildningskonferens

  WEBB. Universitetskanslersämbetet arrangerar ett seminarium på temat Lärarförsörjning och Kvalitet i lärarutbildning.

KL. 9:00
 • Konferens: Svenska som andraspråk för vuxna

  WEBB. Skolportalen arrangerar en digital konferens som lyfter den senaste forskningen inom andraspråksundervisningen, liksom konkreta verktyg till undervisningen.

Tisdag 20 oktober

KL. 9:00
 • Webbinarium: Skola på vetenskaplig grund

  WEBB. Skolverket bjuder in till ett digitalt dialogmöte i syfte att stärka lärarprofessionen och den vetenskapliga grunden i skolan.

KL. 9:00
 • Konferens: Vuxenutbildning

  WEBB. Skolportalen arrangerar en digital konferens med fokus på vuxnas lärande.

Onsdag 21 oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Psykisk ohälsa hos barn och unga 2020

  STOCKHOLM. Ability partner arrangerar en konferens om psykisk ohälsa hos barn och unga med fokus på metoder och förhållningssätt i skolan.

KL. 9:15
 • Konferens: Lärkraft 2020

  STOCKHOLM. Gothia fortbildning arrangerar en konferens med fokus på hur man kan arbeta för att ge alla elever förutsättningar som fritt tänkande och demokratiska människor.

KL. 9:30
 • Altinget nätverk: Centerpartiets Fredrik Christensson om svensk skolpolitik

  STOCKHOLM. Träff med Altingets utbildningspolitiska nätverk. Medverkar gör Fredrik Christensson (C), Riksdagsledamot och Centerpartiets utbildningspolitiska talesperson.   

KL. 9:30
 • Konferens: Kunskapskonferensen 2020 om det civila samhället

  STOCKHOLM. Konferensen arrangeras av MUCF, Ideell Arena, SKR och Vetenskapsrådet, och presenterar aktuell forskning och forskningsprojekt som rör det civila samhället.

Torsdag 22 oktober

 • Seminarium: Rapportering om kris och krig

  HUDDINGE. Folk och Försvar bjuder in till en heldag där såväl teoretiska som praktiska inslag av säkerhetspolitik och kriskommunikation. Evenemanget riktar sig till studenter inom högre utbildning.

Tisdag 27 oktober

KL. 15:00
 • Webbinarium: Ändrade ämnesplaner och yrkesprogram

  WEBB. Skolverkar anordnar ett seminarium om ändringarna som gjorts i ämnesplanerna och på yrkesprogrammen.

Onsdag 28 oktober

KL. 9:00
 • Konferens: Ny som lärare

  WEBB. Skolportalen arrangerar en webbaserad konferens som ger nya lärare verktygen för att utveckla sin roll i klassrummet.

Torsdag 29 oktober

KL. 9:00
 • Folkhögskoleforum 2020

  WEBB. Sveriges folkhögskolor bjuder in till en nationell folkhögskolekonferens. Årets tema är En sårbar värld i förändring – folkhögskolan i ett hållbart framtidsbygge

Fredag 30 oktober

 • Regeringsuppdrag: Uppdrag att ta fram förslag till strategi för det svenska deltagandet i Europeiska unionens ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa

  Sista datum att redovisa uppdraget.

November 2020

Torsdag 5 november

KL. 8:00
 • Utbildning: Våldsförebyggande arbete i skolan

  ÖREBRO. Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till en utbildning om hur skolan kan bli bättre på att se, förstå och förebygga våld. Skolans arbete ses som ett viktigt steg i att minska mäns våld mot kvinnor. 

Måndag 9 november

KL. 8:30
 • Föreläsning: Jämställdhet - en förutsättning för ett hållbart lärande

  KALMAR. Länsstyrelsen i Kalmar län arrangerar en föreläsning om vad som behövs för att skapa ett långsiktigt och hållbart jämställdhetsarbete i förskola och skola.