Amanda Bergland

Redaktör och översättare (24)

Amanda bevakar Säkerhet och EU.

Hon bor i Malmö och arbetar främst på kontoret i Köpenhamn.

Amanda har läst översättarutbildningen och har en fil.kand. i ryska och statsvetenskap från Lunds universitet.

Kontakt:
Mobil: +46 73 528 24 71
amanda@altinget.se
Altinget