Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet, Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

12/1
2021

"BO borde inte ägna resurser åt att kopiera andra"

DEBATT. Det är högst anmärkningsvärt att Barnombudsmannen (BO) använder sig av material helt utan hänvisning till eller dialog med källan. Vidareutveckla gärna arbetet, men kopiera inte. Det skriver grundare av Barnrättskonsulterna.

Läs mer
22/12
2020

Debatt: Skydda funktionsnedsatta barn mot våld

DEBATT. I Sverige är risken för barn med funktionsnedsättning att utsättas för våld dubbelt så stor än för barn i övrigt. Alla barn måste kunna bli hörda, skriver Allmänna barnhuset, Bräcke diakoni, Funktionsrätt Sverige, Folke Bernadottestiftelsen, FUB och RBU.

Läs mer
3/12
2020

Fyra av tio kommuner saknar barnrättsstrategi

BARNRÄTT. Enligt BRIS saknar fyra av tio svenska kommuner en strategi för att upprätthålla barns rättigheter. Flera kommuner uppger för Altinget att ambitionen finns men att statlig vägledning saknas.

Läs mer
20/11
2020

"Barns rätt till utveckling är inte säkerställd i något land"

DEBATT. Barnens ställning kan stärkas genom att regeringen inrättar ett Barnkollegium som främjar samverkan för barns bästa från det nationella till lokala planet. Det skriver Karolinska Institutet, Unicef, Läkaresällskapet, SIGHT, Svea och två ledamöter i WHO–Unicef–Lancet-kommission som nu presenterar en ny rapport.

Läs mer
12/11
2020
SOU/DS

SOU: Barnkonventionen och svensk rätt (SOU 2020:63)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Barnkonventionen och svensk rätt" till arbetsmarknadsdepartementet.

7/11
2020

Rashidi: Slöjdebatten – en blind fläck i barnperspektivet

DEBATT. Snart presenteras barnkonventionsutredningen. Kommer den skarpt uppmana alla offentliga aktörer att respektera varje barns vilja att dra av sig huvudduken, eller kommer föräldrars önskan sättas främst? Det frågar Maria Rashidi.

Läs mer
25/6
2020

Claphaminstitutet: Barns rättigheter måste gå först vid assisterad befruktning

DEBATT. Från och med i år är Barnkonventionen svensk lag. Vi måste låta barnets intresse komma före vuxnas önskemål, och det finns fortfarande många problem kring assisterad befruktning som inte blivit lösta. Det skriver tre företrädare för Claphaminstitutet.

Läs mer
20/2
2020

Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder

OMHÄNDERTAGANDE. Antalet utsatta barn som behöver stöd av socialtjänst har ökat. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) finns stora metodskillnader i socialtjänstens arbete i Sverige. 

Läs mer
20/2
2020

Utsatta barn omhändertas utan vetenskapliga metoder

OMHÄNDERTAGANDE. Antalet utsatta barn som behöver stöd av socialtjänst har ökat. Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) finns stora metodskillnader i socialtjänstens arbete i Sverige. – Vi behöver en nationell strategi, säger Juno Blom (L), talesperson i barnrättsfrågor.

Läs mer
10/4
2019

Debatt: Multiutsatta barn måste få förtroende för vuxna

DEBATT. Barn utsätts fortfarande för våld, därför måste vi se till att barnen kan bygga förtroende för vuxenvärlden. Särskilt de barn som är utsatta på många olika sätt, så kallad multiutsatthet, skriver Barnombudsmannen och generalsekreteraren för Stiftelsen allmänna barnhuset.

Läs mer
15/3
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen

Regeringen har tillsatt en utredning.