Ytterligare kommun bötfäller skolk – driver vidare till förvaltningsrätten

KORTNYTT. Staffanstorp har nu valt att gå vidare till förvaltningsrätten efter att hot om vite inte har gett tillräcklig effekt.

Tidigare rapporterade Altinget om att barn- och utbildningsnämnden i Vaggeryds kommun hotar med vitesföreläggande till föräldrarna i två fall där barnen har skolkat. DN rapporterar nu om liknande fall i Staffanstorps kommun. 

Läs också: Kommun hotar med böter till skolkande elever

Vid skolavslutningen i våras informerade kommunens barn- och utbildningsnämnd vårdnadshavare i fyra fall om att man hotar med böter på grund av skolk. Innan hade skolan gjort ansträngningar för att få de fyra barnen att närvara i skolan. 

Login