Wiclander: Idéburet måste få göra överskott

VÄLFÄRDSUTREDNINGEN. Reepalus vinstbegränsningsregel bör inte omfatta den idéburna sektorn. Det menar Håkan Wiclander som tror att det sista ordet i frågan kommer att sägas under valet.  

Friskolornas Riksförbund har sin åsikt klar angående Ilmars Reepalus omdiskuterade välfärdsutredning. Ett vinsttak skulle drabba de små och ideella skolorganisationerna och tvinga många av dem att lägga ner. En rörelsemarginal på under 2 procent skulle göra det svårt att bygga upp en ekonomisk buffert menar VD:n Ulla Hamilton och därför avstyrker organisationen bestämt förslaget. 

LÄS MER: Friskolornas riksförbund avstyrker välfärdsutredningens förslag om vinsttak

Den idéburna sektorn tycker att utredaren frångått regeringens direktiv att lämna förslag på hur förutsättningarna för den idéburna sektorn kan förbättras och har sedan utredningen presenterats kritiserat att man inte skiljer på överskott och utdelad vinst.

Login