V vill ha bred utredning om statligt huvudmannaskap

STYRNING. Vänsterpartiet vill att regeringen tillsätter en parlamentarisk utredning som ska dra upp linjer för hur staten ska återta huvudansvaret för skolan. Det framgå av Vänsterpartiets partimotion om skolan.

Motionen som lämnades in till riksdagen i onsdags har en lång beskrivning om hur det kommunala huvudmannaskapet misslyckats. För att få en bred och långsiktig politisk uppgörelse om huvudmannaskapet vill Vänsterpartiet att regeringen tillsätter en utredning där alla riksdagspartierna är representerade. ”…staten ska överta huvudansvaret för att garantera alla skolor likvärdiga ekonomiska och kompetensmässiga förutsättningar. Den bör ta fasta på vilka positiva effekter kommunaliseringen har fått och som kan bibehållas. Även konsekvenserna för kommunernas ekonomi måste analyseras, liksom en lång rad frågor som hur arbetsgivaransvaret bäst ska utövas och hur reformen ska genomföras för att alla yrkeskategorier ska vara förberedda.”

Vänsterpartiet upprepar också kravet att skrota det fria skolvalet. Avståndet ska vara det som i första hand avgör vilken skola barnen ska gå i. ”Vi anser att utgångspunkten ska vara att varje elev placeras i en skola så nära hemmet som möjligt. Föräldrar och elever bör dock ges möjlighet att komma med alternativa önskemål, som bör tillgodoses så långt det är möjligt”, heter det i den motion som lämnades in till riksdagen på onsdagen.

Partiet påtalar överenskommelsen om vinster i välfärden och budgetuppgörelsen som partiet har med regeringen. Men i denna fråga ligger partiet en bit ifrån Miljöpartiet och Socialdemokraterna.

Login