V ökar trycket mot privata dagis

STYRNING. Vänsterpartisten Daniel Riazat vill att kommuner ska kunna kräva en viss utbildningsnivå hos personalen på privata förskolor. Kommuner ska också kunna välja om privata förskolor ska etableras eller inte.

Vänsterpartiet vill inte bara ha vinstbegränsningar för privata förskolor. Kommunen ska även kunna neka etablering av förskolor i privat regi, det framgår av partiets motion om förskolan.

”Vi anser att det vid etablering av enskilda förskolor ska krävas ett avtal med kommunen. Kommunerna bör ges rätt att bestämma om de vill skriva avtal eller inte och på så sätt kunna planera utbudet av förskolor efter de behov som finns”, skriver partiet i motionen.

– I dag har kommunerna inget att säga till om, säger Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson Daniel Riazat till Altinget.

– Det här gäller alla privata skolor, även de som drivs utan vinstintresse, påpekar Riazat.

Kommuner ska kunna ställa fler krav 

För de företag eller organisationer som vill starta förskolor anser Vänsterpartiet att kommunerna dessutom ska kunna ställa krav om utbildningsnivån på personalen.

Vänsterpartiet tar fasta på att i de kommunala förskolorna har 78,8 procent av personalen pedagogisk högskoleexamen, medan siffran för de enskilda förskolorna är 63,5 procent.

Även andra kvalitetsmått kan krävas av kommunen, så som att lokalerna ska vara tillgänglighetsanpassade och att maten ska lagas på förskolan.

I en kommande motion vill partiet ändra dagens förskoleklass. Precis som regeringen vill partiet att förskolan ska vara obligatorisk. Men Daniel Riazat är tveksam till att förskoleklassen ska bli en del i grundskolan, vilket är ett av alternativen som regeringen nu utreder.

– Vi föredrar att ha förskoleklassen som egen skolform. Problemet annars är att det kan ses som grundskolan blir tioårig, och det vill vi inte, säger han.

Mindre barngrupper

Vänsterpartiet driver också linjen att det ska bli mindre barngrupper i förskolan. Redan i den nuvarande budgeten som är en uppgörelse mellan Vänsterpartiet och regeringen finns betydande belopp avsatta för detta ändamål.

Vänsterpartiet anser att alla barn bör ha samma möjlighet att gå i förskola. ”Vi menar att förskolan ska vara avgiftsfri, tillgänglig och likvärdig för alla. Därför vill vi på sikt införa en avgiftsfri allmän förskola, med rätt till en vistelsetid om minst 30 timmar per vecka, för barn från ett års ålder”, står det i motionen.

Partiet vill att barn till arbetslösa och föräldralediga ska få ökad möjlighet att vara i förskolan. Till skillnad från barn till arbetande och studerande har dessa barn bara rätt till förskolan under 15 timmar per vecka.

Lena Hallengren (S), nuvarande ordförande i utbildningsutskottet, föreslog samma sak för fyra år sedan.

”Därmed går de delvis miste om den pedagogik, de utvecklingsmöjligheter och den kontakt med kompisar som förskolan kan erbjuda”, skriver partiet.

Eftersom många kommuner på eget initiativ har genomfört sådana reformer vill partiet att en kartläggning och utvärdering görs av kommuner som utvidgat rätten till förskola för barn till arbetslösa och föräldralediga.

För att stärka förskolans pedagogiska uppdrag vill Vänsterpartiet göra förskolecheferna till rektorer.

Forrige artikel Öberg: Vi vill att två miljarder går åt Næste artikel Hadzialic ska tillsätta en bred översyn av studiemedelssystemet