Utskottet reagerar på hanteringen av Skolinspektionen

GRANSKNING. Fyra partier i utbildningsutskottet reagerar nu på att regeringen inte kommer göra något åt bristerna på Skolinspektionen.

I februari kom Riksrevisionens granskning av och kritik mot Skolinspektionen. Regeringen tog emot granskningsrapporten och hänvisade till att Skolinspektionen arbetar med åtgärder. Regeringen meddelade att de inte kommer vidta några åtgärder och lämnade över rapporten som en skrivelse till riksdagen. 

Vanligtvis kan skrivelsen bara handläggas och arkiveras av riksdagen. Men skrivelsen har fått utbildningsutskottet att se rött.  

Moderaterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Kristdemokraterna i utskottet skrev en följdmotion vardera med anledning av att regeringen inte tänkte agera. 

Login