Utredning om skolberedskap tillsätts

Utbildningsdepartementet tillsätter en utredning för att se över och modernisera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser, krigsfara eller krig.

Foto: Naina Helén Jåma/TT
Rebecka Prahl

En utredare tillsätts som får i uppdrag att se över vilka lagändringar som behövs för att vid en kris trygga behovet av omsorg för vårdnads­havare som arbetar i samhällsviktig verksamhet samt för utbildning och kompetensförsörjning.

Utredaren ska även överväga vilket ansvar enskilda huvudmän ska ha vid krigsfara och krig.

– Det är en mycket osäker omvärld just nu och därför vidtar regeringen flera åtgärder för att stärka beredskapen. Efter pandemin vet vi att det är viktigt att ha aktuell lag­stiftning som kan börja gälla direkt vid kris, krigsfara eller i värsta fall krig, säger skolminister Lotta Edholm (L), i ett pressmeddelande.

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00