Utredning om sfi-peng klar: Obligatoriskt test ska bedöma språknivå

Utredningen om sfi-peng föreslår ett progressionstest som ska vara obligatoriskt för alla sfi-elever att delta i. Testet ska tas fram av ett bedömningscentrum, som föreslås inrättas vid Stockholms universitet. 

Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rebecka Prahl

Under onsdagen presenterades utredningen om sfi-peng, som haft i uppdrag att föreslå hur ett nytt system ska kunna utformas där huvudmännen får ersättning baserat på sfi-elevens uppnådda språknivå.

Strukturen ska likna skolpengen som finns i grundskolan och föreslås betalas ut utöver befintlig finansiering av sfi.

För att kontrollera uppnådda språknivåer föreslår utredningen att ett progressionstest ska utvecklas, som ska vara obligatoriskt för alla sfi-elever att delta i. 

Altinget logoUtbildning
Vill du läsa artikeln?
Som prenumerant på Altinget utbildning får du initierad nyhetsbevakning och en levande sakpolitisk debatt.
Läs mer om priser och prenumerationsvillkor här.
0:000:00