Utbildningsbudgeten klubbad i riksdagen

BUDGET. Under tisdagen klubbade riksdagen igenom regeringens förslag till budget för utbildning och universitetsforskning under 2017. Sammanlagt 72,4 miljoner går till utgiftsområdet, största delen till barn- och ungdomsutbildning. 

December är budgetdebatternas tid och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) gjorde under tisdagen debut i  riksdagens budgetdebatt när utbildningsutskottets betänkande diskuterades. 

Motionerna från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna avslogs till förmån för regeringens förslag. Som Altinget rapporterade om när skuggbudgetarna släpptes under hösten handlar många av oppositionens förslag om olika typer av förstärkningar för lärare. Centerpartiet vill till exempel bygga ut Alliansens reform med förstelärare, Liberalerna vill ha mer vidareutbildning av lärare och Moderaterna vill bland annat att undervisningstiden i lågstadiet utökas med en timme per dag.

LÄS MER: Utbildningsförslag i oppositionens skuggbudgetar

Login