Universitet inleder forskning om nyanlända barn

INTEGRATION. Stockholms universitet planerar att lägga 15 miljoner kronor på en samlad forskningsinsats kring barn, migration och integration.

– Frågan om hur våra nyanlända, och inte minst barnen, bäst ska kunna integreras i vårt samhälle är en verklig ödesfråga för Sveriges framtid. Med den här satsningen vill Stockholms universitet ta sitt ansvar och bidra där vi kan: inom forskning, utbildning och samverkan, kommenterar rektor Astrid Söderbergh Widding vid Stockholms universitet i ett pressmeddelande.

Förhoppningen är att satsningen ska öka kunskapen om och fördjupa förståelsen för följderna av de snabba förändringarna i samhällsutvecklingen.

”Det handlar om de senaste årens historiska ökning av människor – inte minst barn – som söker skydd i Europa och de helt nya krav som ställs på Sveriges förmåga att ta emot dessa barn och unga som söker skydd. Forskningsbehovet är stort och angeläget och Stockholms universitets humanvetenskapliga område (humaniora, juridik och samhällsvetenskap) bidrar redan nu med forskning och utbildning om exempelvis barns utsatthet och rättigheter, transnationalitet och migration”, skriver universitetet.

Login