Unionen: Karriärbyten tros bli vanligare

KORTNYTT. 40 procent av privata tjänstemän under 36 år tror sig byta yrkesbana minst tre gånger under sitt yrkesliv, visar Unionens Novus-undersökning. 

Andelen som tror sig byta jobb till en annan profession minst tre gånger under sitt yrkesliv är högre bland de som bor i storstäderna. Enligt Unionens samhällspolitiska chef Henrik Ehrenberg, visar det på arbetsmarknadens omställningskraft genom teknikutvecklingen och skapandet av nya branscher. Nu vill Unionen att utbildningssystemet anpassas så att fler yrkesverksamma kan vidareutbilda sig. 

–  Karriärbyten kommer bli allt vanligare och då blir det avgörande med återkommande utbildning under hela arbetslivet. Utbildningssystemet behöver i mycket större utsträckning än idag riggas för att möta yrkesverksammas behov. Vi behöver fler korta utbildningsvägar för yrkesverksamma. Unionen vill ha fler yrkeshögskoleutbildningar som är ett år eller kortare, fler distansutbildningar och fristående kurser på högskolan, säger Henrik Ehrenberg, samhällspolitisk chef på Unionen.

Login