Undersköterskor ska bli sjuksköterskor

VIDAREUTBILDNING. Regeringen vill utreda undersköterskors möjlighet till att vidareutbilda sig till sjuksköterskor, och avsätter 5 miljoner i budgetpropositionen 2021. Syftet är att effektivisera kompetensförsörjningen inom vårdsektorn.

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att 5 miljoner kronor årligen 2021 och 2022 ska avsättas för att öka kompetensförsörjningen inom vårdsektorn.

På grund av vårdsektorns ökande behov av kompetent personal, föreslår regeringen att ett uppdrag ska delas ut. Inom ramen för uppdraget ska möjligheterna för vårdpersonal att utvecklas och vidareutbilda sig även under sitt yrkesliv kan utredas. Vilken myndighet som får uppdraget är ännu inte klart.

Målet med uppdraget är att fler ska kunna utbilda sig till vårdyrken på ett effektivt och flexibelt sätt. Regeringen vill framför allt underlätta för undersköterskor att kunna vidareutbilda sig till sjuksköterskor. 

Login