UKÄ: Stor ökning i antalet antagna till lärarutbildningar

STUDIER. Färska siffror från UKÄ visar att antalet sökande och antagna till årets hösttermin ökar på nästan alla lärarutbildningar. Samtidigt sker en stor ökning bland 19-åringar som söker sig till lärosätena.

Nu släpper Universitetskanslersämbetet ny statistik över sökande och antagna till högskola och universitet. Som väntat, har antalet sökande och antagna till årets hösttermin ökat kraftigt jämfört med höstterminen 2019.

Sökande som inte tidigare varit registrerade i högskolan ökade med 13 procent från förra året. 14 procent bland kvinnor och 11 procent bland män. Ökningen är särskilt stor bland de yngre. Det var 28 procent fler 19-åriga sökande höstterminen 2020 jämfört med föregående hösttermin

Det totala antalet behöriga förstahandssökande har ökat till flera av lärarutbildningarna. Högst procentuell ökning av sökande har ämneslärarutbildningen. Dock har det inte skett någon procentuell ökning av antalet sökande till förskollärarutbildningen (-1 procent).

Login