Tydligare regler för skola på HVB

SKOLA. Regeringen vill säkerställa att elever som vistas i ett hem för vård eller boende (HVB) ska få undervisning. Det framgår av en proposition.

De nya reglerna avser grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

I samma proposition föreslår regeringen även att särskild undervisning på sjukhus ska anordnas för elever som inte kan delta i vanligt skolarbete. Den som undervisar på sjukhus ska vara legitimerad lärare.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015.

Login