Tunga skolfrågor läggs fram under hösten

PÅ GÅNG. Under hösten kommer det att presenteras tre större utredningar inom det skolpolitiska området. Utredningarna innehåller mycket politisk friktion och det är oklart vilka av de kommande förslagen som kommer att kunna få majoritet i riksdagen.

Den 30 september väntas Skolinspektionens generaldirektör Ann-Marie Begler vara klar med Grundskoleutredningen. Den kommer garanterat möta motstånd från oppositionen.

Bakgrunden är att den förra regeringen tillsatte en utredning för att kunna införa en tioårig grundskola. Den lösningen skulle ha inneburit att man skulle skrota dagens förskoleklass och att år lågstadiet skulle få fyra år. Lärare i förskoleklassen skulle erbjudas fortbildning för att blir behöriga lågstadielärare.

Login