Debatt

Transportföretagen: Slopa krav på fortbildning under krisen

DEBATT. Regeringen måste förlänga giltigheten av buss- och lastbilsförarnas yrkeskompetensbevis. Det är nästan omöjligt att uppfylla kravet på fortbildning när utbildningarna har pausats eller ställts in. Det skriver Marcus Dahlsten och Caj Luoma.

Foto: Transportstyrelsen
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Marcus Dahlsten
Vd, Transportföretagen
Caj Luoma
Chef kompetensförsörjning, Transportföretagen
 

Transporterna är samhällets blodomlopp. Så snart det blir störningar i systemet påverkas människors vardag, näringslivet och industrin. I den rådande coronasituationen rapporterar flera transportföretag om svårigheter att utföra transporterna av skäl som borde vara lätt att åtgärda. I korthet handlar det om att förlänga giltighetstiden för buss- och lastbilsförarnas YKB, yrkeskompetensbevis.

Inga intäkter

Efterfrågan på transporter har kraftigt påverkats i den rådande coronasituationen. Inom delar av transportsektorn står företag kvar med alla kostnader men inga intäkter. Samtidigt behöver en mängd transporter utföras för att samhället ska fungera – inte minst gäller det för livsmedelsförsörjningen och för gods avsedd för vården. Samhället är även beroende av ett fungerande persontransportsystem – inte minst för att se till att människor kommer till sina arbetsplatser.

I rådande läge omöjligt

Dagens yrkesförare måste ha ett yrkeskompetensbevis, YKB. Grunden är en lagstiftning som kräver att yrkesförare måste genomgå återkommande fortbildning för att behålla rätten att utöva sitt yrke. Regelverket kopplat till YKB gäller såväl för gods- som persontransporter och omfattar uppskattningsvis 150 000 yrkesförare i Sverige.

En betydande andel av dessa yrkesförare behöver enligt svensk lagstiftning förnya sina YKB genom att uppfylla kravet på fortbildning. Men i rådande läge är det i det närmaste omöjligt att kunna uppfylla kravet på fortbildning eftersom utbildningarna har pausats, begränsats eller ställts in till följd av coronaviruset.

Konsekvenserna ökar

Konsekvensen är att andelen yrkesförare som inte kan förnya sitt YKB successivt ökar. Att det i förlängningen slår mot enskilda transporter är uppenbart.

Marcus Dahlsten och Caj Luoma,  Transportföretagen

Vår uppskattning är att uppemot 10 000 av landets yrkesförare befinner sig i en situation där de inte har möjlighet att uppfylla kravet på fortbildning. Konsekvensen är att andelen yrkesförare som inte kan förnya sitt YKB successivt ökar. Att det i förlängningen slår mot enskilda transporter är uppenbart.

En enkel åtgärd

Regeringen kan nu hjälpa den svenska transportbranschen när det gäller YKB. För att rädda transporterna behöver regeringen förlänga giltigheten av nuvarande YKB-intyg till 2021 samt införa möjligheten till distansutbildning.

Vi menar att det är en enkel åtgärd som inte innebär några samhällskostnader och som skulle ha stor effekt för berörda transportföretag och anställda. Förslaget ska ses i ljuset av att en rad medlemsländer inom EU, som har ett motsvarande regelverk om YKB, redan har förlängt giltighetstiden för sina förare.

Se över skyndsamt

Ska vi klara samhällets efterfrågan på många gånger helt livsviktiga gods- och persontransporter behöver YKB-regelverket ses över skyndsamt. I det extrema läge vi befinner oss i där företagen dessutom vittnar om ökande sjukfrånvaro inom förarkåren kan vi inte ha ett YKB-regelverk som hindrar förare från att utöva sitt yrke.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00