Timbro: Låt staten ta över svaga skolor

STYRNING. Skolor som år efter år uppvisar dåliga resultat ska först förstatligas och sedan privatiseras, anser Karin Svanborg Sjövall, vd på den liberala tankesmedjan Timbro.

På DN debatt presenterar Karin Svanborg Sjövall en studie som visar att 50 skolor i landet i över tio års tid haft lägre resultat hos eleverna än rikssnittet.

Hennes medicin för att komma till rätta med problemskolorna är besk. Skolinspektionen ska ha möjlighet att ta över dessa skolor. Därefter ska privata aktörer med dokumenterad erfarenhet delta i en kvalitetsupphandling om att få uppdraget att vända utvecklingen.

För detta krävs det lokala undantagstillstånd, enligt vad Karin Svanborg Sjövall menar är en brittisk modell, som gör det möjligt att göra lokala avsteg från nationella regelverk.

Dessutom ska det införas undantag i lagen om anställningsskydd så att det blir möjligt att rekrytera skolpersonal baserat på skicklighet snarare än på anställningstid. Därutöver vill hon se över hur ”Skollagen tolkas när det kommer till vilka möjligheter lärare och rektor har att upprätthålla ordning och arbetsro”.

Slutligen vill Karin Svanborg Sjövall ”höja ambitionsnivån för Skolinspektionen, men värna rättssäkerheten i granskningarna och flytta fokus från dokumentation till undervisningskvalitet”.

Forrige artikel Fler nyanlända ökar skolsegregation Næste artikel Kommuner kan få lagstadgat ansvar för musik- och kulturskolan
KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

KD byter ledamöter i utbildningsutskottet

ROCKAD. När Desirée Pethrus lämnade riksdagen satte det igång en kedjeeffekt i den kristdemokratiska riksdagsgruppen. Fyra personer får nya utskott. Bland annat får utbildningsutskottet en ny ledamot.