Sverige satsar näst mest på utbildning

EU. I en jämförelse som EU-kommissionen gör över hur mycket av BNP som läggs på utbildningssystemet placerar sig Sverige på en andra plats, bara slaget av Danmark. Samtidigt pekar kommissionen ut utmaningar i hur den svenska skolan ska lyckas integrera utrikes födda i skolsystemet.

EU-kommissionens senaste genomgång av medlemsländernas utbildningssystem visar att Sverige spenderar näst mest i relation till BNP på utbildning, bara grannlandet Danmark avsätter större del. Under 2014 spenderade danskarna 7,2 procent av BNP på utbildningsväsendet medan Sverige på andra plats avsatte 6,6 procent av BNP, genomsnittet för EU är 4.9.

Sverige ligger också högt i EU när det gäller utbildningsnivå bland personer mellan 30 och 34 år.  EU-kommissionen fastslår i rapporten att sysselsättningsgraden bland de som avslutat en högre utbildning är väldigt hög. Utmaningar som pekas ut gällande Sverige är gapet mellan utländskt födda och inrikes födda, hur nysvenskar ska integreras i skolsystemet och att segregationen i skolan kan ha ökat med ett fritt skolval.

Sverige har även en av de högsta utbildningsnivåerna bland 30- till 34-åringar och ”sysselsättningsgraden bland de personer som nyligen avslutat en högre utbildning är mycket hög”, enligt rapporten. Överlag har andelen akademiskt utbildade i EU ökat sedan 2012 i samtliga medlemsländer, vilket också är ett av EU:s utbildningsmål fram till 2020.

Login