Studier kan förlänga uppehållstillstånd

MIGRATION. Unga som studerar på gymnasiet ska kunna få ett längre uppehållstillstånd, föreslår regeringen.

Den tidsbegränsade lag som infördes förra året innebär att tillfälliga uppehållstillstånd ska beviljas den som får asyl i Sverige. Det förslag som regeringen nu lägger fram innebär att den som har fyllt 17 men inte 25 år och studerar på gymnasienivå ska kunna få uppehållstillståndet förlängt. Tillståndet ska gälla i sex månader utöver den tid som återstår på utbildningen. Därefter finns möjligheten att etablera sig på arbetsmarknaden och få ett permanent uppehållstillstånd.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juni i år.

I den skärpta lagen finns en möjligheten att omvandla tillfälliga uppehållstillstånd till permanenta för den som får ett arbete och kan försörja sig. Men en negativ effekt av detta skulle bli att ensamkommande ungdomar väljer att strunta i gymnasiet och istället ger sig ut och letar jobb då det ökar möjligheten att få permanent uppehållstillstånd. Därför flaggade regeringen för en ändring redan förra våren.

Login