Studenthälsan når inte ut till studenterna

RAPPORT. Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har gjort en egen granskning av hur väl studenthälsan förbygger studenters psykiska ohälsa. Enligt rapporten vet var fjärde student inte ens om att studenthälsan existerar.

2019 tillsatte regeringen en utredning om studenthälsan efter att statistik från Folkhälsomyndigheten visat att varannan student lider av psykisk ohälsa.

Når inte ut

Nu har Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) och Sacos studentråd gjort en egen granskning av hur väl studenthälsan förebygger psykisk ohälsa. 

Rapporten visar att studenthälsan inte når ut till studenterna som den är tänkt att göra. Saco hoppas nu kunna påverka regeringens pågående utredning med sin rapport.

Studier bekräftar bilden

Enligt Sacos rapport har flera tidigare studier visat att studenter rapporterar hög grad av psykisk ohälsa, fler än jämnåriga som inte studerar.

Rapporten visar också att var fjärde student inte känner till att studenthälsan existerar.

Står i högskoleförordningen

I högskoleförordningen står det att alla studenter ska ha tillgång till förebyggande hälsovård för fysisk och psykisk hälsa.

Som Altinget tidigare rapporterat har Sacos studentråd förut kritiserat att studenthälsan varierar alltför mycket mellan lärosätena.

Sacos studentråd vill se att lärosätena tar sitt rehabiliteringsansvar för studenterna tillsammans med CSN och Försäkringskassan, så att studenter kan vara sjukskrivna och sedan återgå till studier.

– Vissa högskolor tycker att det är väldigt jobbigt och kostsamt att ta i rehabiliteringsansvaret. Några, men inte alla, högskolor anser att det inte är deras ansvar, sa Mimmi Rönnqvist tidigare till Altinget.

 

Beslutskedja: Samordnad utveckling för en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv vård med fokus på primärvården

2/3
2017
7/6
2017
15/12
2017
31/1
2018
24/4
2018
23/5
2018
1/6
2018
15/11
2018
5/6
2019
12/6
2019
26/6
2019
9/1
2020
1/4
2020
2/4
2020
19/5
2020
28/5
2020
28/5
2020
2/6
2020
20/8
2020
31/8
2020
10/11
2020
18/11
2020
24/11
2020
26/1
2021
28/1
2021
28/1
2021

Forrige artikel Skolinspektionen om friskoleutredningen: Förslagen gör tillsynen lättare Skolinspektionen om friskoleutredningen: Förslagen gör tillsynen lättare Næste artikel Myndighetschef avgår Myndighetschef avgår