Stora skillnader i förskolors arbete med särskilt stöd

KORTNYTT. Skillnaderna mellan hur förskolor arbetar med särskilt stöd är stora, det visar en ny granskning från Skolinspektionen.

Skolinspektionen har granskat 35 förskolor där man bland annat undersökt förskolornas arbetssätt och rutiner för arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

– Alla barn i behov av särskilt stöd ska få den hjälp de behöver. Men på många av de förskolor vi har besökt har personalen inte en gemensam syn på vad särskilt stöd innebär och vad arbetet innefattar. Barnen riskerar då att få sämre möjligheter att lära sig och utvecklas, kommenterar Anna Gabrielsson, utredare på Skolinspektionen, i ett pressmeddelande.

Två tredjedelar av de undersökta förskolorna är i behov av att utveckla sitt arbetssätt med barn i behov av särskilt stöd. Men på de förskolor där arbetet fungerar bra är arbetssätt och rutiner väl implementerade.

Forrige artikel Karolinska institutet får allvarlig kritik Næste artikel Stora skillnader i bedömning av de nationella proven