Stockholm stad får kritik för hantering av kränkningar

KORTNYTT. Utbildningsnämnden i Stockholm stad har ett bristfälligt arbete mot kränkningar i grundskolan, visar en granskning. Liberalerna kritiserar nu Socialdemokraterna - trots att de fick samma kritik när de själva var skolborgarråd. 

Stadsrevisionens granskning syftar till att se över utbildningsnämndens arbete med att förebygga, förhindra och åtgärda kränkningar i grundskolan. Resultatet av granskningen visar att arbetet från utbildningsnämnden är bristfälligt utifrån den målbild som staden har. Det poängteras även att undersökta skolor saknar tillräckliga rutiner i upptäckande och förebyggande arbete mot kränkande handlingar.  

– Finns det mer att göra så ska vi givetvis göra det. En trygg skola är viktigt för elevernas utveckling men det är också viktigt att det övriga samhället agerar och samverkar med skolan, säger Olle Burell (S) som är skolborgarråd och utbildningsnämndens ordförande i Stockholms stad, till SVT nyheter.

Både Stadsrevisionen och Skolinspektionen har i tidigare granskningar kunna identifiera liknande problemområden i arbetet mot kränkningar. Redan 2014 när Lotta Edholm (L) var ordförande i utbildningsnämnden riktades kritik mot Stockholm stads arbete på området. Trots det kritiserar nu Lotta Edholm, som idag är vice ordförande i utbildningsnämnden, Olle Burells arbete.

Login