Staten tar över kommunal skola

KORTNYTT. Skolinspektionen har beslutat att tillfälligt ta över kommunala Storvretskolan i Botkyrka kommun efter att skolan inte kunnat åtgärda allvarliga brister.

Rent praktiskt innebär det att Skolinspektionen placerar två särskilda rådgivare som ska tjänstgöra på skolan på heltid i som längst i åtta månader. Dessa ska se till att skolan åtgärdar ”omfattande och allvarliga” brister. Dock är det fortfarande rektorn som styr verksamheten. Även lärare på skolan ska kompetensutvecklas. 

Alla åtgärder kommer att bekostas av Botkyrka kommun.

– Det är första gången vi tillämpar denna åtgärd. Vanligen rättar sig huvudmännen efter våra förelägganden, i synnerhet vid vite. Men det har inte skett i detta fall, trots att vi har vitesförelagt två gånger, på 800.000 kronor och 1,4 miljoner kronor, säger Jukka Kuusisto, avdelningschef på Skolinspektionen, till Lärarnas tidning.

Bristerna på skolan gäller bland annat områdena trygghet och studiero, undervisning, särskilt stöd, värdegrundsarbete och bristande samverkan mellan lärarna.

Forrige artikel Myndighet läggs ned Myndighet läggs ned Næste artikel Första examen från yrkesutbildning i Kriminalvårdens regi
Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

Här är alla 23 ministrar i nya regeringen

REGERING. Sveriges nya regering består av 23 ministrar, fem från Miljöpartiet och 18 från Socialdemokraterna. Det är lika många statsråd som i förra regeringen. Könsfördelningen är 12 kvinnor och elva män, vilket också är oförändrat jämfört med förra regeringen. Miljöpartiet får en minister mindre, Socialdemokraterna en mer.