SOU: Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen? (SOU_201950)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer sen?" till utbildningsdepartementet.

Sedan tidigare har utredningen lämnat en del av uppdraget i betänkandet Kontroller vid högskoleprovet – ett lagförslag om åtgärder mot fusk. Utredningen har nu lämnat sitt slutbetänkande som innehåller den del som finns i tilläggsdirektivet. Utredningen har haft att ta ställning till om återkallande av ett antagningsbesked till högskoleutbildning på grund av att parten har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter också ska leda till att godkänt betyg på en högskolekurs återkallas.

 

Texten är inte skriven av Altingets journalister utan genereras från regeringens hemsida.

Login