SOU: Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Bygga, bedöma, betygssätta – betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper" till utbildningsdepartementet.

I detta betänkande redovisar Betygsutredningen 2018 uppdraget att utreda och föreslå hur ämnesbetyg kan införas i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. I uppdraget ingick även att utreda och lämna förslag på justeringar i betygssystemet för alla skolformer.

Utredningen föreslår bland annat att:

 

Login