Debatt

Slutreplik: Täbymoderaternas modell premierar elever som har lätt för sig

Täbymoderaterna ignorerar den slutsats som all forskning är enig om, nämligen att det som främst påverkar elevernas resultat är om föräldrarna har eftergymnasial utbildning eller inte. Det skriver Linnea Lindquist, fristående skoldebattör, i en slutreplik.  

Elever som gör bra ifrån sig i skolan är överrepresenterade hos skolkoncernerna, skriver debattören.  
Elever som gör bra ifrån sig i skolan är överrepresenterade hos skolkoncernerna, skriver debattören.  Foto: Fredrik Sandberg/TT
Linnea Lindquist
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Täbymoderaterna skriver i en replik på min krönika om motståndet mot likvärdighet att jag grovt har missförstått vad kvalitetspeng innebär. Jag har läst kommunens utredning samt domarna i såväl tingsrätten som kammarrätten.

Har kammarrätten fel?

Kammarrätten skriver i sitt domslut att, ”kvalitetspengens konstruktion innebär därmed att resurser fördelas utan att hänsyn tas till de förutsättningar och behov som elever på dessa skolor har samtidigt som de skolor som uppnår de av kommunen uppställda kvalitetskraven premieras” Både tingsrätten och kammarrätten har kommit fram till den här slutsatsen. Täbymoderaterna hävdar att kammarrätten har fel.

Läs också

Syftet med införandet av kvalitetspengen är att införa en resursfördelningsmodell utan strukturersättning. Problemet är att det inte är möjligt om man ska följa lagstiftningen på området. Täbymoderaterna skriver att skolpengen fördelas utifrån den skola föräldrarna valt för sina barn och att det går att söka tilläggsbelopp för elever som behöver mer stöd än vad skolpengen räcker till. De verkar tro att tilläggsbelopp och strukturersättning är samma sak. Det är det inte.

Kvalitetspeng förändrar grundläggande principer

Tilläggsbelopp kan kommunala enheter i en del kommuner och alltid enskilda huvudmän söka för elever som är i behov av extraordinärt stöd. Tilläggsbeloppet är alltså något helt annat än strukturersättning, som innebär att man omfördelar en del av skolpengens grundbelopp utifrån socioekonomiska faktorer.

Det Täbymoderaterna gör med sin kamp för kvalitetspeng är att de ignorerar den slutsats som all forskning är enig om, nämligen att det som främst påverkar elevernas resultat är om föräldrarna har eftergymnasial utbildning eller inte. Täbymoderaterna förespråkar en finansieringsmodell som inte bara står i strid med lagstiftningen, den premierar de elever som har lätt för sig i skolan. Det råkar vara samma grupp elever som är överrepresenterad hos skolkoncerner.

Täbymoderaterna förespråkar en finansieringsmodell som inte bara står i strid med lagstiftningen, den premierar de elever som har lätt för sig i skolan.

Införandet av kvalitetspeng är ett första steg i att förändra de grundläggande principerna för resursfördelning till Sveriges grundskolor. Täby kommun vill i strid med vad som anges i skollagen – att resurserna ska fördelas utifrån barns och elevers olika förutsättningar och – i stället fördela resurser utifrån skolornas påstådda kvalitet.

Repliken vittnar om deras okunskap om grundskolans finansiering och lagstiftning. Hade kvalitetspeng varit tillåten hade inte kommunen förlorat i både tingsrätten och kammarrätten.

Tidigare inlägg i debatten

Ingen slump att friskolekoncerner motsätter sig ökad likvärdighet

Om vi börjar fördela resurser utifrån elevernas resultat i stället för utifrån elevernas behov betyder det att de elever som inte kan läsa eller skriva inte kommer få den hjälp de behöver, skriver Linnea Lindquist i en krönika.

Replik: Grova missuppfattningar om Täbys skolpeng

Det är en total missuppfattning att Täby vill stimulera elitskolor. Det skriver Erik Andersson (M), kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande Täby, och Anna Gillberg Gustavsson (M) vice ordförande barn- och grundskolenämnden Täby, i en replik.

Nämnda personer

Erik Andersson

Kommunstyrelsens ordförande (M) Täby kommun
Ekon. kand i företagsekonomi (Södertörns högskola, 2001)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00