Skolverket ska utbilda specialpedagoger

STYRNING. Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att ansvara för fortbildning i specialpedagogik under 2016-2019.

Regeringen hoppas att det kan stärka den specialpedagogiska kompetensen generellt i skolan. Regeringen beskriver i uppdraget att innehållet i fortbildningen ska utgå från lärarnas behov och vara verksamhetsnära.

Målgruppen är alla legitimerade lärare i grundskolan, motsvarande utbildning vid särskilda ungdomshem och i sameskolan. Men regeringen menar att lärare i grundskolans årskurs 7-9 ska prioriteras.

Skolverket ska också svara för utbildning av handledare som ska ha till uppgift att handleda lärare inom det specialpedagogiska området.

Login