Skolverket ska bädda för ämnesbetyg redan innan remisstiden gått ut

BETYG. Nu ska Skolverket förbereda för ämnesbetyg, trots att remissvaren inte kommit in än. I uppdraget ingår också att underlätta för elever på yrkesprogram.

Betygsutredningen av Jörgen Tholin är på remiss fram till början av december. Men nu tar regeringen och partierna i januariavtalet nästa steg mot ämnesbetyg.

Skolverket får nu i uppdrag att börja förbereda införandet av ämnesbetyg i gymnasiet.

– Övergången till ämnesbetyg är en stor omställning som kräver ändringar i bland annat gymnasieförordning, ämnesplaner och programstrukturer, och det kräver att man hinner göra förberedelser ute på skolorna. Nu får Skolverket ett uppdrag att förbereda för införandet av ämnesbetyg. På så sätt kan ändringen införas i skolan så fort det går, om riksdagen godkänner de beslut regeringen nu arbetar med, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Altinget.

Login